popz 2016 logo

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

że w dniach: 16-17 listopada 2017r. oraz 20-22 listopada 2017r. będzie wydawana żywność w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Żywność wydawana będzie w godz. od 08:00 do 15:30

Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c