Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Zaprasza do udziału w projekcie jeśli:

 • Masz 15-29 lat
 • Nie pracujesz
 • Nie kształcisz się ani nie szkolisz min. 4 tygodni
 • Mieszkasz w subregionie elbląskim

 

"Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!"

 • rekrutacja do projektu prowadzona w okresie (2 listy rekrutacyjne w 10.2016 i 2.2017),
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działania - spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi - średnio 3 h dla każdego uczestnika,
 • przeprowadzenie Warsztatów Poszukiwania Pracy - 2 dni szkoleniowe (zapewnione wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu),
 • zapewnienie Kursów / szkoleń zawodowych zgodnych z predyspozycjami oraz zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy (zapewniamy wyżywienie, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu),
 • staże zawodowe - zapewniamy badania lekarza medycyny pracy, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz opiekuna stażysty).

 

W zakresie danych dotyczących finansowych aspektów projektu "Młodzi na podbój elbląskiego rynku pracy!" uwzględnić należy następujące informacje:

Warsztaty Poszukiwania Pracy (2 dni), uczestnikom przysługuje:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

 

Kursy / szkolenia zawodowe (średnio 21 dni szkolenia dla każdego uczestnika) - ilość dni jest uzależniona od długości trwania kursu / szkolenia, uczestnikom przysługuje:

 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu

 

Staże, uczestnikom staży przysługuje:

 • stypendium stażowe płatnie przez 3 miesiące, miesięcznie brutto 1750 zł, netto 1363,35 zł.

 

W razie pytań, do Państwa dyspozycji,

Agata Laskiewicz
Asystentka Zarządu Elbląskiej Izby Gospodarczej
tel. 690 900 440

 

Plakat projektu