Miejski Osrodek Pomocy Społecznej

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

Telefon:  +48 55 620-81-00
Faks:         +48 55 620-81-04
e-mail:     sekretariat@mops.braniewo.pl

 

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej

ul. Rzemieślnicza 1

14-500 Braniewo

Telefon:  +48 55 620-81-00
Faks:         +48 55 620-81-04
e-mail:     sekretariat@mops.braniewo.pl

 

Wykaz telefonów

 

Wykaz telefonów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO  TELEFON
Referat ds. administracyjnych - Sekretariat Anna Sarnik

tel. 55 620-81-00

fax 55 620-81-04

Dyrektor Jarosław Keller  tel. 55 620-81-00
Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń Środowiskowych Dorota Rekowska  tel. 55 620-81-14
Główny Księgowy Genowefa Karolińska tel. 55 620-81-06
Administrator Renata Staniszewska-Bunda tel. 55 620-81-13
Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych Teresa Iwaszkiewicz tel. 55 620-81-07
Samodzielny referent ds. finansowo-księgowych Joanna Gajewska  tel. 55 620-81-07
  Justyna Kowalik tel. 55 620-81-07
     
     
     
Sekcja realizacji świadczeń środowiskowych i analiz
Inspektor ds. Świadczeń Środowiskowych  Marta Keller tel. 55 620-81-21
Pracownik Socjalny ds. Świadczeń Środowiskowych  Nina Federowicz tel. 55 620-81-21
     
Sekcja usług opiekuńczych
Starszy Opiekun d/s usług opiekuńczych podstawowych Anna Pacek tel. 55 620-81-13
Asystent do osób z zaburzeniami psychicznymi
Anna Hryć-Wierzbicka tel. 55 620-81-18
     
Sekcja świadczeń socjalnych
Specjalista pracy socjalnej Teresa Nowicka tel. 55 620-81-16
Pracownik socjalny Ewelina Połeć tel. 55 620-81-16
Starszy pracownik socjalny Katarzyna Zawadka tel. 55 620-81-16
Starszy specjalista pracy socjalnej Aleksandra Krupniewska tel. 55 620-81-17
Starszy specjalista pracy socjalnej  Joanna Wąsiewska tel. 55 620-81-17
Pracownik socjalny  Marta Turek tel. 55 620-81-17
Specjalista pracy socjalnej  Elżbieta Strycharczyk tel. 55 620-81-18
Starszy specjalista pracy socjalnej  Oksana Gnes tel. 55 620-81-19
Pracownik socjalny, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska tel. 55 620-81-20
Specjalista pracy socjalnej  Elżbieta Klukowska tel. 55 620-81-03
     
Świadczenia wychowawcze
  Edyta Leończuk tel. 55 620-81-24
  Anna Hrybek tel. 55 620-81-24
  Henryk Horbacz tel. 55 620-81-23
     
     
Świadczenia rodzinne
Kierownik działu Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego i Świadczeń wychowawczych Teresa Kozicz-Woroniecka tel. 55 620-81-09
Starszy referent ds. Świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego  Marta Witkowska tel. 55 620-81-10
Inspektor ds. Świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego  Waldemar Wądzyński tel. 55 620-81-11
     
Fundusz alimntacyjny
  Ewa Staniszewska tel. 55 620-81-12
Dodatki mieszkaniowe i Stypendia szkolne
Starszy inspektor ds. Dodatków mieszkaniowych i Stypendiów szkolnych Marzena Mieczkowska-Dymek tel. 55 620-81-12
  Anna Zielińska tel. 55 620-81-12

 

Wykaz rejonów

 

Rejony pracy socjalnej

PRACOWNIK SOCJALNY ULICE REJONU

Teresa Nowicka   

Baczyńskiego, Łąkowa, Sucharskiego, Drewniana, Królewiecka i DPS, Wspólna, Dąbrowskiego, Reja, Łącznikowa, Kościelna, Pl. Wolności, Kołłątaja, Portowa

Ewelina Połeć

Sportowa, Błotna, Matejki, Szkolna, Kościuszki (18-48), Wojska Polskiego, Słoneczna, Botaniczna

Katarzyna Zawadka

Kajki, Elbląska, Kętrzyńskiego, Mrągowiusza, Jachtowa, Kwiatowa, Krasickiego, Sikorskiego, Marynarska, Spacerowa, Pieniężnego, Długa

Aleksandra Krupniewska 

Wiejska, Traugutta, Grzybowa, Protmann, Kolejowa, Dw. kolejowy, Dembińskiego, Staszica, Rzemieślnicza, Wąska, Magazynowa, Sądowa, Warmińska, Żeglarska, Młynarska, PCK, Kopernika

Joanna Wąsiewska Grota Roweckiego, Kościuszki (bez 18-48), Pl. Piłsudskiego, Malinowa, Lisia

Marta Turek

700-lecia, AK, 9-go Maja 55, Kromera, Piaskowa, Nadbrzeżna, Bema, Bażyńskiego, Świętokrzyska, Skośna, Nowopasłęcka, Lipowa

Oksana Gnes

Konarskiego, Moniuszki, Sowińskiego, Mielczarskiego, Jagiełły, Żeromskiego, Hozjusza, Cicha, Przemysłowa

Elżbieta Klukowska

Fromborska, Pl. Strażacki, 1-go Maja, Morska, Mrówcza, Jaskółcza, Drozdowa, Słowicza, Różana, Stefczyka, 9–Maja (oprócz 55)

Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska Pl. Grunwaldu, Olsztyńska, Gdańska, Ogrodowa, Wileńska, Zielona, Wodna, Brzozowa, Krótka