popz 2019 logo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie informuje,

o wydawaniu żywności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019/2020.

 

Żywność wydawana będzie w dniach:

26, 27, 28 lutego oraz 2 marca 2020 roku w godzinach od 08:00 do 15:30


Adres wydawania paczek żywnościowych:

BRANIEWO, ul. Moniuszki 22c

 

 

Informujemy, że dnia 31.12.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

będzie czynny od godz. 7:30 do godz. 12:00

APEL

Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

        Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych , które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.
W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.
        Wobec powyższego, zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

  • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
  • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
  • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
  • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym w miarę posiadanych możliwości własnych.

 

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM, MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB W CHWILACH ZAGROŻENIA.

 

Informacje ,prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ,ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS (poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30), telefonicznie pod nr tel.: 556208100, 556208116 do 119, oraz na telefon całodobowy komórkowy : 510 938 873 lub
telefon alarmowy 112
Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2019r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.
bezpłatna infolinia 800 165 320
Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk
i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 1 października 2019 do 30 kwietnia 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

 

Kasa MOPS

Czynna w każdy piątek w godz. 9:00 - 14:00