Wniosek

 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z deklaracją o dochodach. (Plik PDF rozmiar 471 KB)

 

Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak:

  • adres zamieszkania,
  • nazwa i siedziba zarządcy domu,
  • tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • sposób ogrzewania lokalu i wody,
  • kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

Kompletny zestaw dokumentów, składa się w siedzibie MOPS-u w Braniewie w dziale Dodatki Mieszkaniowe.