Zakończono Rekrutację na listę główną uczestników do projektu: „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”.

W związku z realizacją projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie oraz gminami z terenu powiatu braniewskiego (Gminą Lelkowo, Gminą Pieniężno, Gminą Wilczęta) został przeprowadzony otwarty nabór uczestników do projektu.
Ze względu na zgłoszenie się wystarczającej liczby rodzin zainteresowanych udziałem w projekcie, które spełniły wymagane kryteria ZAMYKAMY JUŻ NABÓR NA LISTĘ GŁÓWNĄ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ”. NADAL BĘDĄ PRZYJMOWANE ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU NA LISTĘ REZERWOWĄ. Bieżące informacje o prowadzonych ewentualnych rekrutacjach uzupełniających będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w zakładce Projekt „RODZINA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ” odnośnik Aktualności.

 

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020