bukiet kwiatówZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego


pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Braniewie serdeczne życzenia i wyrazy uznania

za trud włożony w szlachetną pracę na rzecz drugiego człowieka.

Dziękujemy za Wasze poświęcenie, wytrwałość i wielkie

zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

W tym szczególnym dniu życzymy również dużo zdrowia, radości,

spełnienia marzeń i sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Niech życzliwość oraz wdzięczność osób, którym pomagacie będzie siłą

i motywacją do dalszej pracy.
 

 

Z wyrazami szacunku      

 

Dyrekcja                                                
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie