Informacja o wyborze na stanowisko: opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie.

Data publikacji ogłoszenia: 22.02.2019 r.

Miejsce publikacji: strona internetowa MOPS w Braniewie, tablica ogłoszeń MOPS w Braniewie, strona internetowa PUP w Braniewie, tablica ogłoszeń PUP w Braniewie

Termin składania ofert upłynął z dniem 8 marca 2019 r. o godz. 12:00.

1. Osoby biorące udział w ofercie:

Przewodniczący -  Dorota Rekowska
Członek  - Joanna Wąsiewska
Członek -  Anna Zielińska

2. Na ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie złożono żadnych ofert.

3. Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  nie wyłoniono żadnego kandydata z uwagi na brak ofert.

 

informacja o wyniku naboru 2019.03.11