Wnioski na świadczenia

  • RODZINNE
  • WYCHOWAWCZE
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  • DOBRY START

Będą przyjmowane do godziny 13:00 od 1 sierpnia 2018 r.

Po godzinie 13:00 kompletne wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie MOPS.