Zarządzeniem nr 200/2015 z dnia 26 października 2015 r. Burmistrz Miasta Braniewo powołał Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach drugiej kadencji, następnie kolejno zarządzeniami numer:

222/2015 z dnia 30.11.2015
17/2016 z dnia 22.01.2016
51/2016 z dnia 23.03.3016
200/2016 z dnia 3.10.2016
221/2016 z dnia 27.10.2016

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

I. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Pani Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pani Oksana Gnes - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Pani Wanda Zając - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

 

II. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

Pani Marzena Skibniewska - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

III. Policji

Pan Kamil Zalewski - Komenda Powiatowa Policji
Pani Jolanta Ciszewska - Komenda Powiatowa Policji

 

IV. oświaty

Pani Katarzyna Keller - Gierko - Szkoła Podstawowa nr 3
Pani Dorota Lubert - Szkoła Podstawowa nr 5
Pani Kinga Szczęśniak - Szkoła Podstawowa nr 6
Pani Magdalena Jędrzejewska - Szkoła Podstawowa nr 6
Pani Małgorzata Małachowska - Gimnazjum nr 1
Pani Izabela Pyl - Gimnazjum nr 2
Pani Małgorzata Łukasik - Zespół Szkół Zawodowych
Pani Małgorzata Dębicka - Zespół Szkół Budowlanych
Pani Sylwia Grabowska - Liceum Ogólnokształcące
Pani Aleksandra Kuczyńska - Marek - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

V. ochrony zdrowia

Marian Nadziejko - NZOZ Praktyki Medyczne

 

VI. organizacji pozarządowych

Marian Nadziejko - Fundacja Żółty Szalik

 

VII. Kuratorzy sądowi

Sebastian Radziwiłłowicz - kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Pani Agnieszka Sładkiewicz-Zwierzchowska
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Pani Oksana Gnes
Sekretarz Zespołu - Pani Małgorzata Łukasik